Bråk om byte av skola

Väsby En elev med dyslexi från Upplands Väsby ville byta till en friskola i en annan kommun. Men hamnade i stället mellan stolarna i ett bråk mellan hemkommunen och friskolan.

Friskolan begärde 250 000 kronor per läsår av Upplands Väsby kommun för att kunna anpassa undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Det ville kommunen inte betala.

Friskolor har möjlighet att säga nej till elever i behov av särskilt stöd. Men friskolan gjorde aldrig någon formell ansökan hos kommunen om att få pengarna.

Skolinspektionen anser därför att friskolan inte hade tillräckligt underlag att neka eleven plats. Skolan får därför göra om handläggningen.