Bråk på boende lex Sarah anmält

Botkyrka Personalen på ett gruppboende i södra Botkyrka har anmält en misshandel enligt lex Sarah.

Bråk uppstod mellan en kvinnlig och en manlig boende och mannen slog och sparkade då kvinnan flera gånger.

Anmälan pekar på bristfälliga rutiner och för lite underlag om tidigare våldshandlingar som två orsaker till händelsen.