Brand i elskåp på förskola

ÄLVSJÖ En brand startade på förskolan Solkatten vid niotiden på onsdagsmorgonen. Förskolan utrymdes och ett 70-tal barn fick gå hem för dagen eftersom köket och andra lokaler inte gick att använda.

– Det brann i ett elskåp i ett förråd intill köket. Det var fullt pådrag här med räddningstjänsten, men allt gick väldigt bra, berättar Kerstin Fagerström Clarin, förskolechef.

Lokalerna fick saneras, men barnen kunde komma tillbaka till förskolan dagen därpå.