Mejans gamla lokaler byggs upp efter brand

2016 bröt en brand ut i Kungliga konsthögskolans lokaler på Skeppsholmen.
2016 bröt en brand ut i Kungliga konsthögskolans lokaler på Skeppsholmen.
2016 förstördes Kungliga konsthögskolans lokaler i en omfattande brand. Nu påbörjas återställningen av byggnaden Kasern II på Skeppsholmen.

Det var den 21 september 2016 som en brand bröt ut på Kungliga konsthögskolan, även känt som Mejan, på Skeppsholmen.

Branden pågick i över ett dygn och stora delar av Kasern II – den byggnad där konstskolan hade delar av sina lokaler – totalförstördes.

Nu påbörjas återställandet av byggnaden.

Kulturminnesmärkt byggnad

Kasernen uppfördes 1817-1819 och fungerade ursprungligen som tillfällig bostad åt båtpersonal.

1935 kulturminnesmärktes byggnaden och 1953 tog konstskolan över lokalerna.

– Målet är att återställa Kasern II med traditionella material och metoder och att återskapa byggnadens yttre. Vi följer ambitionerna i vårdprogrammet för byggnaden som godkänts av Riksantikvarieämbetet, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk, i ett pressutskick.

Kan öppna för museiverksamhet

Renoveringen sker i två etapper och den nya hyresgästen förväntas kunna flytta in i byggnaden först 2022.

Statens fastighetsverk (SVF) har även utrett möjligheten att i framtiden kunna ha museiverksamhet eller liknande öppen för allmänheten på kasernens bottenvåning.