Min lokala hjälte

Brandattackerna: Socialsekreterare i Botkyrka får 270 000 kronor

Socialkontoret i Tullinge attackerades vid flera tillfällen i samband med tvångsomhändertagande av ett barn som väckt missnöje. Även andra byggnader i Botkyrka kommun utsattes för anlagda bränder. Här en kommunbyggnad på Ekvägen 2 som antändes förra året.
Socialkontoret i Tullinge attackerades vid flera tillfällen i samband med tvångsomhändertagande av ett barn som väckt missnöje. Även andra byggnader i Botkyrka kommun utsattes för anlagda bränder. Här en kommunbyggnad på Ekvägen 2 som antändes förra året.
Två socialsekreterare på Botkyrka kommun får 135 000 kronor vardera i en uppgörelse med kommunen.

Socialsekretarna som båda slutat jobba i kommunen var de två värst utsatta när socialtjänsten i Botkyrka vid upprepade tillfällen utsattes för attacker och hot förra året.

Förhandlingarna mellan Botkyrka kommun och fackförbundet Vision som representerar de två socialsekreterarna startade i våras. De har nu kommit fram till ett avtal där Botkyrka kommun betalar socialsekreterarna 270 000 kronor, alltså 135 000 kronor vardera.

Socialsekreterarna tyckte inte att de fått tillräckligt med stöd eller ersättning av kommunen i samband med attackerna. Den värst drabbade av de två har fått flytta och lever nu med skyddad identitet. Förutom brandattacker vid socialkontoren, fick hon hembesök på natten. En morgon i höstas upptäckte hon hur hennes bil blivit påtänd och hur det satt lappar i trädgården med hot.

Botkyrka kommun och Vision kunde i förhandlingarna som startade i våras inte komma fram till någon uppgörelse på lokal nivå. Istället gick förhandlingarna vidare till central nivå.

När Lokaltidningen Mitt i når Göran Törnblom som är verksamhetschef på Socialtjänsten så vill han först inte kommentera uppgörelsen. Ej heller berätta vilka summor kommunen betalar i uppgörelsen. Efter en stund går han med på det senare.

– Kommunen betalar 270 000 kronor för att lösa den här tvisten, säger Göran Törnblom, verksamhetschef.

Men hur de kommit fram till den summan och vad beloppet syftar på vill han inte gå in på.

– Men det handlar inte om pengar för ”sveda och värk” som du varit inne på tidigare, säger han.

Den allra värst drabbade socialsekreteraren berättar att flyttkostnader och andra utgifter och förlorade intäkter förknippade med vad hon blivit utsatt för uppgår till 40 000 kronor.

– Avtalet är på 135 000 kronor, men efter att marginalskatten dragits är det 63 000 kronor kvar efter skatt. Med tanke på att det här kostat mig 40 000 kronor, så är att attackeras som tjänsteman och skadas så mycket privat inte mer värt mer än 20 000 kronor..

Hon fortsätter:

– Kommunen kan inte rå för att marginalskatten träder in. Men de kunde tagit hänsyn till detta. Jag är till slut den stora förloraren i det här.

Hon berättar att hon fått diagonosen posttraumatistk stressyndrom och utvecklar sedan hur hon tänker:

– Vad kommer nedsatt arbetsförmåga i framtiden att kosta mig? Och hur mycket kommer det att kosta om jag behöver växla spår i yrkeslivet? Jag tänker inte dra på mig mer studielån för att jag blivit utsatt för attentat.

Socialsekreteraren som börjat göra inlägg under namnet Skyddnätet på mikrobloggen Twitter i samband med attentaten berättar att hon inte tycker att kommunen tagit hennes varningar om ärendet som ledde till brandattentaten på allvar.

Hon tycker heller inte att socialtjänsten fått det skydd den borde haft i samband med attackerna, och att hon inte fått det stöd eller den förståelse hon borde haft från chefshåll. Det menar hon att har kostat kommunen stora pengar och förlorad kompetens genom att flera av hennes kollegor sagt upp sig från enheten där hon jobbade.

I dag har hon börjat jobbat deltid som socialsekreterare i en annan kommun.

– Men vad händer om jag blir utsatt för något liknande igen? Det vet jag inte i dag, säger hon.

Finns det något du är nöjd med nu?

– Jag är nöjd att jag står på mina fötter och går vidare i mitt liv, säger hon.

För hennes del markerar den här intervjun ett avslut för uttalanden i media om själva konflikten med kommunen. Men hon kommer fortsätta att göra utlägg på Twitter, och hon har även planer på att skriva en bok tillsammans med den andra socialsekreteraren som också nått en uppgörelse med Botkyrka kommun.

– Vi har planer för en bok, där också andra professioner som arbetsmiljöexperter ger sin syn på den här typen av situationer som en organisation kan drabbas av,

Men det är inte någon storsäljare i bokhandeln de tänker sig.

– Mer åt studentlitteratur. Vi tänker att boken kan fungera som diskussionsunderlag för studenter och för yrkespersonal, säger hon.

Strax före lunch på torsdagen blir tidningen uppringd av kommunens HR-chef Ingrid Wibom som suttit med i förhandlingarna sedan i våras. Hon säger till Lokaltidningen Mitt i:

– Det socialsekreterarna blivit utsatta för är väldigt beklagligt och vi vill uttrycka vårt medlidande. Det här var extrema händelser som ingen kunde förutse.