ANNONS

Brandberg får mångfaldspris

ANNONS

HUDDINGE Huddinge­bon Anna-Lisa Brandberg får kommunens mångfaldspris 2011.

Både som yrkesverksam och som pensionär har Anna-Lisa Brandberg engagerat sig för de yngsta i kommunen och varit en röst för dem som har svårast att komma till tals. Hon arbetar nu via Rädda Barnen.

Demokrati- och mångfaldsberedningen var enig i sitt beslut att förorda Anna-Lisa Brandberg som mot­tagare av 2011 års pris för främjandet av mångfald och likvärdiga villkor.

Priset är på 25 000 kronor och delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde 5 december klockan 17.