Brandförsvaret ger råd inför julen

DANDERYD Antalet bostadsbränder fördubblas i Stockholms län under december månad och merparten av dessa är förorsakade av glömda ljus. Inför helgerna ger Storstockholms brandförsvar därför lite tips om vad man kan tänka på för att undvika bränder.

Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt. Släck dem när du lämnar rummet.

Ta alltid en extra runda innan du lämnar bostaden för att se att alla levande ljus är släckta och spisen är avstängd. Använd ljusstakar och ljusprydnader som inte kan börja brinna.

Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus. Se till att det finns brandvarnare i bostaden och kontrollera att de fungerar.

En brandfilt och en 6 kilos pulversläckare bör varje hem ha. Ring alltid 112 om du upptäcker en brand eller om någon är i fara.