Brandkåren håller kritiserad väg under uppsikt

Räddningstjänsten ska vid trafikstopp på Saltsjöbadsleden ta sig till olycksplatser via den nybyggda cykelvägen, något brandkåren ska följa om det verkligen fungerar.
Räddningstjänsten ska vid trafikstopp på Saltsjöbadsleden ta sig till olycksplatser via den nybyggda cykelvägen, något brandkåren ska följa om det verkligen fungerar.
Brandkåren fick inte komma till tals inför ombyggnaden av Saltsjöbadsleden.

Räddningstjänsten kommer den närmaste tiden att hålla den ombyggda vägen under "uppsikt" för att se hur den fungerar för räddningsfordon.

Stefan Wesley, brandingenjör på Södertörns brandförsvarsförbund, säger att ombyggnaden av Saltsjöbadsleden skett utan att brandkåren fått säga sitt:

– Vi har inte varit med i dialogen. Jag tror vi blev bortglömda.

Han ser faror med den ombyggda vägen

– Framförallt om det händer en olycka och det blir stopp på vägen.

Då är risken att brandkåren på grund av bilköerna inte kan komma fram.

Enligt Stefan Wesley ska därför en anslutning skapas där skiljeräcket börjar i Fisksätra, så att brandkåren via den nybyggda cykelvägen ska kunna köra fram till olycksplatser.

Brandkåren ska nu under en tid samla på sig erfarenheter av hur cykelbanan och den ombyggda trafikleden fungerar för utryckningstrafik.

– Vi ska ge det en chans, vi ska ha uppsikt över det här. Annars får trafikenheten tänka om.

Mikael Ranhagen, chef vid Nacka kommuns trafikenhet, skriver i ett mejl till Mitt i att Saltsjöbadsleden byggts om till en standard som gäller för en väg där det är max 60 kilometer i timmen och hans bild är att det inte är ”några bekymmer med vägen”.

”Vi har löpande en dialog med Räddningstjänsten kring framkomligheten på alla vägar i Nacka för att säkerställa deras möjlighet till att komma fram”, skriver Mikael Ranhagen.

”I ett extraordinärt läge där en olycka hindrar trafiken i båda körriktningarna har Räddningstjänsten möjlighet att ta sig fram, det är det viktigaste.”

Enligt Ranhagen finns en yta närmast Fisksätra som grusats så att räddningstjänsten den vägen kan köra in på cykelvägen från Saltsjöbadsleden.

Läs även här.

Läs även här.