Brandkåren vill ha ännu en brandman

I en tredjedel av brandförsvarets ut- ryckningar i Vallentuna under ett år tog det mer än tio minuter att komma fram.

– Kommunen är stor, säger brandmästare Tomas Westman.

Lokaltidningen Mitt i har gått igenom statistik över brandförsvarets utryckningar i Vallentuna under ett år.

236 utryckningar på larm i Vallentuna kommun gjordes från den 11 maj 2014 till den 11 maj i år.

I drygt en tredjedel av utryckningarna, 81 stycken, tog det längre tid än tio minuter att komma fram. Det är en rekommendation från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som säger att det ska ta tio minuter att komma fram till ett larm. Detta gäller inom tättbebyggt område.

Vid ett tillfälle fick brandkåren kritik för att det tog för lång tid att ta sig till en brand. Det var i april då det tog 13 minuter till en brand i ett radhusområde i Ormsta.

Då var stationens räddningsbil redan på ett annat larm i Kårsta, vilket ledde till att en bil från en annan station fick åka till Ormsta.

– Kommunen är stor och vi kan ha otur och vara på andra håll, säger Tomas Westman, brandmästare på Vallentuna brandstation.

Han tycker dock att stationen klarar sina utryckningar bra. Landsbygden i Vallentuna är stor, det förlänger utryckningstiderna.

– Vi ska ta oss ut ur stationen på 90 sekunder. ­Sedan handlar det om lokala förutsättningar som väderlek och små krokiga vägar. Normalt är vi i Kårsta på en kvart, tjugo minuter.

Drömläget för stationen i Vallentuna skulle vara att få ytterligare en brandman så de blev sju. Då skulle utrustningen, en tankbil och en släck/räddningsbil som kräver sju man för att kunna köras samtidigt kunna användas optimalt.

– Men vi är professionella nog att klara det på sex man, säger Tomas Westman.

Fakta

Hit gick utryckningarna

70 larm (cirka) – bränder i byggnader och i det fria.

66 larm – automatlarm i skolor och arbetsplatser.

41 larm – trafikolyckor.

15 larm – hjärtstopp.

8 larm – utsläpp av farligt ämne.

4 larm – hjälp till nödställda djur.

Källa: Storstockholms brandförsvar