Brandmän ger företag kritik

UPPLANDS VÄSBY Personalen saknar regelbunden brandskyddsutbildning och det finns brister i utrymningsvägen från hallen till garaget.

Det var ett par av bristerna när Attunda brandkår undersökte brandskyddet på ett företag i Väsby. Inspektionen visade att personalen på företaget bör skriva ner vilka risker det finns i verksamheten och att anställda måste få en mer regelbunden utbildning om brandskyddet. Bristerna i utrymningsvägen måste omedelbart åtgärdas, enligt räddningstjänsten.