Brandmän ska få vidareutbildning

Sedan i våras har räddningstjänsten åkt på självmordslarm trots att man saknar utbildning.

Nu kräver Arbetsmiljöverket bättring, annars hotar vite.

Sedan april förra året skickas både polis, räddningstjänst och ambulans ut på så kallade Spis-larm vid hot om självmord. Tanken är att utnyttja resurserna maximalt för att kunna rädda liv.

Men brandmännen saknar utbildning i hur situationerna ska hanteras, till exempel har de ingen vana av att möta personer med svåra psykiska problem eller människor som är aggressiva eller drogade.

Därför larmade personalen vid Attunda räddningstjänst i höstas. Nu får de uppbackning av Arbetsmiljöverket.

Räddningstjänsten har fram till den 29 april på sig att göra en skriftlig riskbedömning av larmen. Man måste också se över vad som behöver göras för att brandmännen inte ska råka ut för olyckor och se till att de har tillräckliga kunskaper.

Om inget görs hotas räddningstjänsten med ett vite på 100 000 kronor.

Men enligt räddningstjänstens informatör Rawaz Karim är utbildning i Spis-larm redan planerad och Arbetsmiljöverkets beslut påverkar därför inte arbetet:

– Beslutet ligger i linje med de planer vi har haft på utbildning, så det påverkar egentligen ingenting. 8 februari drar vi i gång, säger han.

Rawaz Karim påpekar att brandmännen fått information om Spis-larmen vid två tidigare tillfällen, men säger att det vore bra om den mer omfattande utbildningen hade genomförts tidigare.

– Men när vi åker på de här larmen har räddningstjänsten en mer defensiv roll. Det är i första hand polisens larm och räddningstjänsten utsätts inte för någon fara, säger Rawaz Karim.

Fakta

Ska minska självmorden

Projektet Spis står för Suicid prevention I Stockholm.

Polisen, räddningstjänst, ambulanssjukvård, psykiatri och SOS Alarm ska tillsammans arbeta för att minska antalet självmord.

Källa: Polisen