35 brandmän i insats i tunnel under centralen

Ett larm om rökutveckling från citybanan under centralen kom in på förmiddagen och 35 brandmän deltog i insatsen. Vid lunchtid var branden släckt och personalen återkallad.

På förmiddagen larmades räddningstjänsten till en servicetunnel under centralstationen varifrån det kom rök.

35 brandmän var involverade i arbetet och vid lunchtid var insatsen över. Det var en koppling i ett arbetsfordon som hade fattat eld i tunneln 200 meter under jord.

– Det fanns inga risker för allmänheten eller kollektivtrafiken, säger Emil Skoglund, ledningsoperatör vid Storstockholms brandförsvar.