Brandmännen ska snabbare ut vid larm

Brandstationen på Hantverkargatan bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde.
Brandstationen på Hantverkargatan bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde.
Kungsholmens brandstation behöver byggas om och moderniseras. Bland annat för att brandmännen snabbare ska komma ut när larmet går.
Nu ska fastighetskontoret ta fram underlag för en renovering på 6 miljoner kronor.

Länge var tanken att Kungsholmens brandstation på Hantverkargatan skulle flytta och inhysas i det större Blåljushuset vid Lindhagensgatan.

Flera fantasifulla förslag lades då fram på hur den gamla brandstationen på Hantverkargatan skulle kunna få ny användning. Kristdemokraterna föreslog exempelvis en saluhall i den vackra byggnaden.

Får omklädningsrum för kvinnor

Men hela projektet med Blåljushuset lades ned 2015. Brandstationen från 1931 blev därmed kvar och är nu i behov av upprustning. Genom att placera viktiga funktioner koncentrerat i byggnaden ska tiden från larm till utryckning bli kortare.

En annan förändring är att bygga omklädningsrum för både män och kvinnor. Fastighetskontoret ska nu ta fram underlag för en renovering för 6 miljoner kronor. Enligt den preliminära tidsplanen kan byggstart ske till våren 2020.

Brandstationen ritades av arkitekten Gustav Laurelius och är idag grönklassad av Stockholms stadsmuseum vilket betyder att den anses ha ett högt kulturhistoriskt värde.