ANNONS

S: Brandsäkerhet viktigare än att jaga plankare

jens sjöström (S)
Jens Sjöström (S) är kritisk till att åtgärderna för brandsäkerheten i t-banan dröjt.
De slår sig för bröstet om ökad trygghet i t-banan, men struntar i brandsäkerheten.
Jens Sjöström (S) är kritisk till att det inte funnits någon plan för brandgasavskiljande väggar och andra säkerhetsåtgärder.
ANNONS

39 av 51 underjordiska t-banestationer saknar brandgasavskiljande väggar eller dörrar för att skydda resenärerna från den giftiga röken om en brand skulle uppstå.

Men nu har Region Stockholms trafiknämnd beslutat att sådana partier ska installeras. Detta sedan räddningstjänsten och Transportstyrelsen ställt krav och hotat med vite, och med att stänga stationer om inget görs.

Men brandgasavskiljare borde ha installerats för länge sedan, menar Socialdemokraterna.

– Vi har sedan länge krävt en handlingsplan för brandsäkerheten, men majoriteten har sagt nej. De väntar tills det kommer ett föreläggande, och det tycker vi är fel, säger Jens Sjöström (S) regionråd i opposition.

De slår sig för bröstet

Jens Sjöström

Han menar att de borgerliga politikerna pratar om att öka tryggheten i t-banan, men undviker det viktigaste för att man ska känna sig trygg och säker, nämligen beredskap om olyckan är framme.

– De inför ökad biljettkontroll och åtgärder mot plankning och slår sig för bröstet, men borde ägna mer tid och kraft åt säkerhetsaspekterna, säger han.

Fler brister

Det är inte bara brandgasavskiljande partier som behöver åtgärdas i tunnelbanan.

ANNONS

Brandförsvaret har vid sina inspektioner sett många brister. Det handlar om vattenförsörjning som är undermålig, dåliga utrymningsvägar, stillastående rulltrappor.

Även regionens revisorer har riktat skarp kritik mot trafiknämndens brandsäkerhetsarbete.

Dyrt att fixa

Men åtgärderna kostar. Att installera brandgasavskiljare beräknas till 500 miljoner kronor.

– Det är också dyrt att inte följa lagen. En förebyggande handlingsplan innebär även även att man kan sprida kostnaderna, säger Sjöström.