Brandskydd dröjer – betalar vakt i stället

Brandskyddet på gruppboendet på Lokevägen måste förbättras.

Men åtgärderna dröjer och förra året betalade kommunen 800 000 kronor för att ha en vakt på plats nattetid.

Håkan Thunberg, lokaluthyrare på Väsbyhem som ansvarar för lokalen på Lokevägen i Upplands Väsby, säger att brandsäkerheten på gruppboendet måste bli bättre. Orsaken är att det bara finns en nödutgång, men för att få vara ett gruppboende krävs normalt två separata utrymnings­vägar.

Arbetet med att lösa brandsäkerheten på gruppboendet har tagit sin tid. Flera konsulter ska ha tittat på olika lösningar.

– Vi har vid en muntlig dragning fått höra att det bland annat handlar om att satsa på sprinkler och förstärka brandskyddet av det befintliga trapphuset, säger Håkan Thunberg.

Men det utdragna arbetet med olika tekniska lösningar gjorde att kommunen förra våren anlitade ett vaktbolag för att få en bättre brandsäkerhet på gruppboendet nattetid. Vaktbolaget kostade kommunen 800 000 kronor förra året. Det kan bli lika mycket i år om brandskyddet inte förbättras senast till hösten.

– Tanken med väktare är att ha en vaken person som ska hjälpa till med utrymning vid brand. Att betala ett vaktbolag 800 000 kronor kan tyckas mycket men här handlar det om att ha en person som kan garantera de boendes och personalens säkerhet just nattetid, säger Stina Strid Hovmöller, avdelningschef för äldre och omsorg på kommunens kundvalskontor.

Alternativet hade varit att anställa extra utbildad personal på boendet, enligt Stina Strid Hovmöller.

– Att ha en vakt tyckte vi var den bästa lösningen. Det är ju också säkert för dem som bor där, säger Stina Strid Hovmöller.

Kostnaden för vaktbolaget belastar redan i dag social- och äldrenämnden.

– Jag kan inte se hur kostnaden ska kunna påverka någon verksamhet fram­över, säger Stina Strid Hovmöller.

Per Johansson, verksamhetschef på gruppboendet, anser att brandskyddet ­redan är tillfredsställande men ser fram emot att få ett ännu bättre när brandskyddet har förbättrats.

Fakta

Brandinspektör hittade brister

I februari 2011, kontrollerade en brandinspektör på Attunda brandförsvar det ”systematiska brandskyddsarbetet” på gruppboendet. Brandskyddsarbetet bedömdes uppfylla en ”…acceptabel nivå” men där fanns också brister. Det handlade bland annat om alltför långa intervaller mellan kontrollerna och underhåll av brandskyddet.

På gruppboendet bor 14 personer med psykisk funktionsnedsättning.

Källa: Attunda brandförsvar och gruppboendet