Brandstation som blev bostad prisad

Jenny och Martin Bäcklin tar emot priset av Hässelby hembyggdsförenings Eva Löfman.
Jenny och Martin Bäcklin tar emot priset av Hässelby hembyggdsförenings Eva Löfman.
Hässelby gamla brandstation har fått hembygdsföreningens byggnadsvårdspris.

Brandstationen uppfördes för nästan hundra år sedan och är i dag en privat bostad. Men det har inte gjort att byggnaden i Hässelby villastad har förlorat sitt historiska värde, menar Hässelby hembygdsförening, som nu har prisat byggnaden med sitt byggnadsvårdspris.

Det är främst exteriören som har behållit sin karaktär från forna dar.

”Brandstationen har tack vare varsam och pietetsfull ombyggnad kunnat bevara sin ursprunglighet och sitt formspråk. Den utgör en omistlig del av Hässelby byggnadshistoria som berättar om en epok då många av Hässelby Villastads offentliga samhällsfunktioner inrättades och byggdes.”

Så lyder motiveringen.

I dag bor Jenny och Martin Bäcklin i huset med sina barn. Familjen tog emot priset i samband med Hässelby Hembygdsförenings årsmöte.

Hembygdsföreningen delar årligen ut Hässelbys byggnadsvårdspris. De historiska byggnaderna som prisas ska antingen ha genomgått en varsam renovering, men också nybyggnation som tillför miljön nya kvaliteter kan få priset.