Brandstation kan bli idrottshall

Innerstan växer och det gör också antalet idrottssugna barn och unga. Därmed blir bristen på idrottshallar ännu mer akut än tidigare.

Nu kommer ett förslag om att bygga om brandstationer i stan till hallar.

Nästa år flyttar räddningstjänsten ut till en ny samverkanscentral på västra Kungsholmen och husen där Johannes brandstation och Kungsholmens brandstation ligger blir lediga. Det har fått Emilia Bjuggren (S) att se en möjlig lösning på den skriande bristen på idrottshallar i stan.

– I norra innerstan är bristen på hallar störst. Det hör ihop med att det inte finns så mycket mark att ta i anspråk. Om man då ändå vill att barn och unga ska kunna idrotta måste vi se om det finns resurser vi kan använda på nya sätt. Och eftersom räddningstjänsten flyttar tycker vi att man ska ta tillvara på de utrymmen som frigörs då.

Enligt idrottsförvaltningen väntas bristen på hallar om tio år bli allra värst på nordvästra Kungsholmen samt i Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden. Redan i dag är det svårt att få träningstider för klubbarna.

Ändå måste fem nya fullstora hallar byggas i hela staden bara för att hålla tillgången konstant till 2022. Om situationen ska förbättras måste ytterligare upp till åtta hallar byggas, sammanlagt alltså 13 nya hallar.

I förra veckan gick ett 20-tal idrottsföreningar ut och krävde krafttag. På dagens möte ska idrottsnämnden inte bara ta ställning till förslaget om att bygga om brandstationer utan även till ett förslag från Regina Kevius (M) och hennes alliansvänner om att bygga enklare hallar – och därmed få pengarna att räcka längre. Ett problem med alliansens förslag är att bristen på ledig mark sätter stopp för de flesta nybyggen.

Den skriande bristen på hallar håller därmed på att segla upp till en valfråga.

– Med tanke på det uppror som kommit är det ganska tydligt. När jag pratar med idrottsrörelsen märker jag att många brinner för det. Och jag tror att det kommer att synas hur många som tycker att det är viktigt under det kommande året, säger Emilia Bjuggren.

Idrottsnämndens ordförande Regina Kevius (M) ställer sig försiktigt positiv till förslaget.

– Jag tycker att det är intressant. Sedan anser förvaltningen att man måste se närmare på tillgängligheten för funktionshindrade. Dessutom ingår stationerna inte i idrottsförvaltningens fastighetsbestånd. Men jag tycker att det låter intressant.

Stationerna ligger på attraktiva tomter och i vackra gamla hus. Är ni beredda att upplåta dem till idrott när ni skulle kunna få in pengar för dem?

– Det är för tidigt att säga. Vi får se på om det alls går att bygga in fullstora idrottshallar och det beror bland annat på vilka hus som står bredvid. Men jag vill inte avfärda det för jag tycker att det är en positiv idé. Vi måste vända på alla stenar nu.

Jag tycker det är en positiv idé. Vi måste vända på alla stenar nu.regina kevius (m)

Fakta

Så är läget i innerstan

Norrmalm: Johannes brandstation skulle det bli den första idrottshallen inom stadsdelsområdet. Det förs diskussioner om en hall i Hagastaden, men eftersom marken där är dyr är det osäkert om den blir av.

Östermalm: Redan i höst ska den nya Engelbrektshallen bli klar och det finns planer på ännu en fullstor hall i Hjorthagen. Ytterligare en hall kan bli aktuell i Norra Djurgårdsstaden.

Kungsholmen: Fullstor idrottshall (40×20 meter stor) saknas. Men kanske kan det komma en till Kristinebergshöjden. Kristinebergs trafikplats byggs om och det finns planer på nya bostäder, kontor och en idrottshall. Första spadtaget tas tidigast 2015.