Brandstation ska bli skola

MIDSOMMARKRANSEN Förvandlingen av brandstationen till en grundskola för 800–900 elever närmar sig. På torsdag ska exploateringskontoret ta beslut om markanvisning. Det föreslagna skolbygget innebär att själva vagnhallen kan sparas, resten av de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna rivs.

Staden menar att kommunens intresse av en skola väger tyngre än kulturskyddet. Eric Paglia, som bor i Midsommarkransen pekar, på alternativ som utretts där en mindre skola byggs för 500 elever och då undviks rivningar.