Brännkyrkahallen ska renoveras för 200 miljoner kronor

Brännkyrkahallen
Brännkyrkahallen anses ha stort kulturhistoriskt värde, bland annat på grund av marmorgolvet i entrén.
Sedan 60-talet har söderortsbor och stockholmare sportat i Brännkyrkahallen. Men det har slitit hårt på den – och nu måste den rustas upp.
Den 18 juni ska beslut fattas om renoveringen som beräknas kosta 210 miljoner kronor.

Brännkyrkahallen byggdes 1962 och genom åren har tusentals barn, unga och vuxna idrottat i hallen som även används av närliggande skolor. Hallen räknas även som kulturhistoriskt värdefull.

Men den har varit sliten i flera år och behöver rustas upp för att inte tvingas stänga. Den 18 juni ska ärendet upp i idrottsnämnden och fastighetsnämnden. Renoveringen beräknas kosta 210 miljoner kronor.

Kan stänga 2021

Bland annat behövs nya hissar, omklädningsrum, förbättring av tekniken i hallen samt en översyn av utrymningsvägar i hallen. Renoveringen innebär att Brännkyrkahallen behöver hålla stängt, helt eller delvis, under drygt ett år, från maj 2021 till augusti 2022.

Mitt i har tidigare berättat om att flera av Stockholms idrottsanläggningar har behov av upprustning och att det saknas en kvarts miljard kronor.