Brännkyrkahallen ska rustas upp

Handbollsträning i Brännkyrkahallen, bilden från 2012.
Handbollsträning i Brännkyrkahallen, bilden från 2012.
Brännkyrkahallen i Kransen byggdes på 60-talet.
Nu vill staden rusta upp den.
En inventering visar bland annat att det förekommer både fukt och asbest i byggnaden.

Brännkyrkahallen i Kransen är populär och används av flera föreningar och av elever från skolorna intill.

De två stora hallarna används för handboll, basket och gymnastik. I den större av hallarna spelar Djurgårdens IF basket och Spårvägens HF handboll på elitnivå och där finns en läktare för 300 åskådare. I källaren finns en skytteklubb och tre kampsporthallar.

Byggdes på 60-talet

Men Brännkyrkahallen, som byggdes på 60-talet, börjar bli sliten. Och i en inventering pekar man på att samtliga elinstallationer bör bytas ut. Även VVS-systemen behöver bytas ut eller renoveras, och inventeringen visar även på vissa fuktproblem och asbest.

Så sent som i december gjordes en sanering sedan asbest påträffats.

– Det finns asbest i svartlimmet under plastmattorna, och när det uppstår en skada i platsmattan frisätts asbesten. Det måste man åtgärda. I bunden form är asbest ingen fara, säger Erika Kenne, projektledare på Fastighetskontoret.

Finns det risk att folk andats in asbestdamm innan upptäckten?

– Nej, det kan jag inte tänka mig. Vi har ju driftspersonal som jobbar heltid i hallen, säger Erika Kenne.

Brännkyrkahallens tillgänglighet ska också bli bättre, och omklädningsrummen moderniseras.

– Tanken är att utveckla omklädningsrummen så att vardera omklädningsrum får en egen dusch. Det finns också planer på att komplettera  med flexomklädningsrum för personer som av någon anledning inte vill byta om med andra.

Ritad av Paul Hedqvist

Brännkyrkahallen i Midsommarkransen är ritad av arkitekten Paul Hedqvist och anses ha ett högt kulturhistorisk värde.

– Entrén på första planet har ett fantastiskt stenmosaikgolv som man lyfter fram i den antikvariska studien, säger Erika Kenne.

Utreds för miljonbelopp

Men smakar det så kostar det. Staden har redan lagt ner tre miljoner på att göra en förstudie och det kostar ytterligare fem miljoner att ta fram de underlag som krävs för ett inriktningsbeslut.

Vad själva ombyggnaden kommer att kosta är inte klart, men den beräknas överstiga 50 miljoner kronor. Hallen kan tidigast stå klar 2021.

Ärendet kommer upp på fastighetsnämnden den 20 februari.