ANNONS

Här är branscherna med bäst chans till jobb

VVS-installatörer är en yrkesgrupp med goda jobbutsikter enligt prognosen.
VVS-installatörer är en yrkesgrupp med goda jobbutsikter enligt prognosen.
Det kommer att finnas efterfrågan på kockar enligt Arbetsförmedlingen.
Det kommer att finnas efterfrågan på kockar enligt Arbetsförmedlingen.
Arbetslösheten går ner både i Upplands-Bro och i hela länet. Många branscher efterfrågar arbetskraft, bland annat inom skola, vård och VVS.
ANNONS

I januari var 814 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i Upplands-Bro kommun. Det är en minskning med 2,2 procent sedan januari förra året och i dagsläget ligger kommunens arbetslöshet på 6,4 procent.

Under 2016 har arbetslösheten sjunkit i hela Stockholms län och låg i slutet av januari på 6,0 procent. Samtidigt har många av de fortsatt arbetslösa en utsatt situation på arbetsmarknaden och det är stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda. Arbetslösheten bland utrikes födda låg på 14,1.

– Tudelningen mellan inrikes och utrikes födda ökar. Mycket fokus under året kommer ligga på stöd och insatser riktade till nyanlända och utrikesfödda. Att få de utrikesfödda i arbete är en förutsättning för fortsatt sysselsättningsökning, säger Pia Ackmark som är marknadschef för Arbetsförmedlingen i Stockholm och på Gotland.

För den som funderar på vad den ska satsa på för jobb kan Arbetsförmedlingens prognos för 2017 vara en hjälp. Det finns en allt större efterfrågan på till exempel lärare och sjukvårdspersonal om man kan tänka sig en längre utbildning. Vill man inte studera på högskola eller universitet finns goda prognoser inom yrken som exempelvis kock, lastbilsförare och elektriker.

Se hela listan nedan.

Fakta

Lätt att få jobb med högre utbildning

Apotekare

Civilingenjör inom bygg, anläggning och elektronik

Lärare på alla nivåer

Speciallärare och specialpedagoger

Mjukvaru- och systemutvecklare

Receptarier

Sjuksköterskor, både specialist och grundutbildade

Socialsekreterare

Systemanalytiker och IT-arkitekter

Systemtestare och testledare

Läkare

Psykologer

Källa: Arbetsförmedlingen
Fakta

Lätt att få jobb övriga utbildningsnivåer

Kockar och kallskänkor

VVS-montörer

Byggnads- och ventilationsplåtslagare

Installations- och serviceelektriker, industrielektriker

Undersköterskor, hemtjänst och äldreboende

Träarbetare, snickare och andra byggnadsarbetare som målare och murare

Motorfordonsmekaniker

Lastbilsförare

Medicinska sekreterare, vårdadministratörer

Anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare

Betongarbetare

Golvläggare

Slaktare och styckare

Telefonförsäljare

Tolkar

Källa: Arbetsförmedlingen
Fakta

Svårt att få jobb alla utbildningsnivåer

Banktjänstemän

Butikssäljare, fackhandel

Hotellreceptionister

Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister

Inköps- och orderassistenter

Kassapersonal

Kontorsassistenter och sekreterare

Kontorsreceptionister

Vaktmästare

Vårdbiträden

Journalister och fotografer

Musiker, sångare och kompositörer

Grafisk formgivare

Finansanalytiker, investeringsrådgivare och banktjänstemän

Telefonister

Källa: Arbetsförmedlingen