ANNONS

Krav på ny bränsledepå efter oljehamnen i Nacka

Oljedepån i Nacka ska avvecklas
Oljedepån i Nacka ska avvecklas
Oljehamnarna i Nacka och Loudden avvecklas.
Nu flaggar landstinget för att det behövs en ny oljedepå som kan säkra länets behov av bränsleförsörjning i minst 90 dagar.
Depån behöver byggas på en plats så att depån går att trafikera sjövägen.
ANNONS

Nedläggningen av oljehamnarna i Nacka och Loudden, planerade till år 2030, ställer krav på att hitta en ersättningsplats för en ny oljedepå i länet.

Det framgår av landstingets långtidsprognos, Rufs, som gäller fram till år 2050.

I prognosen skriver landstinget att det är viktigt att ”regionen har ett robust och långsiktigt system för bränslehantering”, såväl när det gäller lagring som hantering.

Landstinget skriver vidare att det nu är viktigt att hitta nya lägen för bränslehanteringen. Inte minst är en oljedepå viktig för totalförsvaret. Bränslelagring och logistik måste finnas i länet som kan försörja länet i minst 90 dagar, framgår av prognosen.

En ny oljedepå behöver förläggas på en plats med tillgång till sjötransporter och säkra marktransporter, skriver landstinget.

Circle K flyttar sin oljedepå från Nacka