Bredängs BP får konstgräs i september

Järfällavallen konstgräs
Konstgräs, ett krav från de flesta fotbollsklubbar numera.
Väntan har varit lång för fotbollsklubbarna i Bredäng, men snart är den över. På tisdag väntas beslutet klubbas om att anlägga konstgräs på Bredängs BP.

I maj startar arbetet, och i september ska konstgräset på Bredängs BP vara på plats, för en kostnad på 13, 5 miljoner kronor. Stockholms stad investerar 7 miljoner medan Boverket bidrar med 6 miljoner och Idrottslyftet med 0,5 miljoner kronro.

– Det här är jätteroligt. Idrottsföreningarna har fört en lång kamp, och jag som politiker har också har kämpat för det här, säger Salar Rashid (S), gruppledare i Skärholmens stadsdelsnämnd, som berättar att Socialdemokraterna motionerade om frågan i kommunfullmäktig redan 2013.

Något miljövänligt konstgräs blir det inte, trots att gummigranulatet i konstgräs är en stor källa till spridning av mikroplaster i naturen. Orsaken är att försöken med korkfyllning på andra fotbollsplaner i Stockholm inte slagit väl ut – korken orsakade statisk elektricitet, fastnade i kläder och yrde upp i ögonen på yngre spelare.

– För att minimera risken för att granulatet läcker ut vid regn ska vi anlägga rännor under konstgräset, som ska fånga upp det. Bollplanen ska luta något mot de rännorna, säger Hans Eriksson, handläggare vid idrottsförvaltningen.

Men pengarna går inte bara till konstgräs. Bollplanen ska också breddas till 105×65 meter, så att den uppfyller kravet för breddfotboll. Dessutom ska sittgradänger med 150 publikplatser anläggas och ett nytt stängsel sättas upp runt bollplanen. Planen får också belysning.

Omklädningsrummen rustades utvändigt redan 2016. Nu ska den också fräschas upp på insidan, med nya ytskikt. Samtidigt ska höjdskillnaderna runt byggnaden jämnas ut, så att den blir mer tillgänglig för alla.

Både fastighetsnämnden och idrottsnämnden väntas fatta inriktnings- och genomförandebeslut vid sina möten på tisdag.