Bredängs unga får bibbla

Bredängs bibliotek får förstärkning, av ett ungdomsbibliotek.
Bredängs bibliotek får förstärkning, av ett ungdomsbibliotek.
I sommar får ungdomar i Bredäng ett eget bibliotek, när PunktMedis drar till förorten.

I juli flyttar ungdomsbiblioteket PunktMedis till Bredäng, från Medborgarplatsen på Södermalm. Under ett år ska biblioteket ligga där, innan det flyttar till en annan förort. Tanken är då att ungdomsbiblioteket ska ha knoppat av sig, så att det blir en permanent avdelning på Bredängs bibliotek.

– Vi har en ojämnlik stad. Vi på biblioteket har ett mål att ge ökad fokus på ungdomar i ytterförorterna. Få dem att känna att PunktMedis är hela Stockholms ungdomsbibliotek, säger Kristoffer Gren, enhetschef på Tranströmerbiblioteket, där PunktMedis ingår.

Den 30 juni stänger Tranströmerbiblioteket, eftersom Medborgarhuset där det ligger ska renoveras. Med undantag för PunktMedis flyttar verksamheten då in i lokaler i Söderhallarna, i två och ett halvt år. Alla böcker får dock inte plats – en del magasineras eller placeras i andra bibliotek.