Bredängshallen rustas ännu mer

Bredängshallen ska tillgänglighetsanpassas i sommar.
Bredängshallen ska tillgänglighetsanpassas i sommar.
I sommar ska Bredängs simhall rustas för att bli mer tillgänglig för alla.
Man ska bland annat bredda dörrarna till omklädningsrummen och installera en handikappanpassad toalett.

Bredängshallens simhall återinvigdes i oktober 2016, efter en omfattande renovering för 50 miljoner kronor. Samtidigt gjorde man sim- och idrottshallen mer tillgänglig för personer med funktionshinder: Man byggde en trappa ner i bassängen, installerade en ny hiss och anlade en rullstolsramp vid entrén till sporthallen på övre plan.

Men allt som planerats hanns inte med. Därför ska nya arbeten göras i sommar, har idrottsnämnden beslutat. En ny handikapptoalett, som också ska kunna fungera som omklädningsrum, ska installeras och man ska öka dörrbredden till omklädningsrummen.

Dessutom ska man förbättra frångängligheten till idrottshallsdelen, så att alla lätt ska kunna ta sig ur byggnaden vid behov (exempelvis vid en brand).

Ombyggnaderna ska vara klara vid skolstarten hösten 2017. Den totala kostnaden beräknas till fem miljoner kronor.