ANNONS

Bredängskillen Sam förblir tvångsomhändertagen

Bredängsbo, vars son skulle få hjälp mot sitt missbruk på hvb-gården Löjtnanten i Norberg. Där fanns knark. Kritik mot hemmet och Skärholmens socialtjänst
Pappan till Sam är besviken över kammarrättens dom.
Kammarrätten har beslutat att 16-årige Bredängspojken Sam ska förbli tvångsomhändertagen.
Föräldrarna, som hade överklagat, är besvikna.
ANNONS

Den 30 september försvann 16-årige Sam från ett hvb i Västmanland. Det har Mitt i tidigare berättat om.

Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt då att tvångsomhänderta Sam i hans frånvaro, enligt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). 

Sedan dess håller sig Sam undan, i rädsla för var socialtjänsten ska placera honom. Föräldrarna vet inte var han är, och menar att LVU-beslutet måste hävas för att deras son ska komma tillbaka. De överklagade först till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten, som nu har fällt sin dom: Överklagandet avslås och Sam förblir tvångsomhändertagen.

– Jag vill ha min sin tillbaka och ger inte upp. Jag ska skriva till Ivo igen, säger pappan.

Fortsatte att missbruka på hemmet

Sam kom till hvb-hemmet i somras, bland annat för att få hjälp att sluta röka cannabis. Men det fanns droger där och Sam kunde fortsätta att röka.

I överklagandet skriver föräldrarna att de är rädda för att det ska finnas droger även på det hem där socialtjänsten nu vill  tvångsplacera honom. Det finns också risk för att han kommer i kontakt med grova brottslingar på ett sådant hem, menar de.

Föräldrarna vill i stället att Sam ska hamna inom öppenvården och få en särskilt kvalificerad kontaktperson.

ANNONS

Föräldrarna menar också att Sam inte kan sägas ha rymt från hemmet eftersom han försvann därifrån den 30 september, samma dag som den vårdplan föräldrarna hade godkänt upphörde.

Eventuellt ska föräldrarna överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.

Sam är ett fingerat namn.