ANNONS

Bredare cykelbana på Ulvsundavägen

En del träd och stolpar behöver flyttas när gång- och cykelbanan ska breddas på Ulvsundavägens västra sida.
En del träd och stolpar behöver flyttas när gång- och cykelbanan ska breddas på Ulvsundavägens västra sida.
En fem meter bred cykelbana ska anläggas på Ulvsundavägen mellan Ulvsundaplan och Bromma Blocks. Det här ligger i linje med Stockholms stads satsningar på förbättrade cykelstråk.
ANNONS

På många ställen i Stockholm bygger staden om gatorna för att underlätta för cyklister. Staden ser Ulvsundavägen som en viktig länk i cykelvägnätet både ur ett lokalt och regionalt perspektiv.

Staden vill bygga om Ulvsundavägen mellan Ulvsundaplan och Köpsvängen vid Bromma Blocks till en kostnad av 90 miljoner kronor. I arbetet ingår att bygga en fem meter bred dubbelriktad gång- och cykelbana på Ulvsundavägens västra sida. Det ska finnas en 1 meter bred skiljeremsa mot körfälten för motorfordonstrafik.

På torsdag den 16 juni kan ett genomförandebeslut för projektet antas av trafiknämnden där Daniel Helldén (MP) är ordförande.

– Jag är glad att vi kommer vidare med ombyggnaden av Ulvsundavägen, säger han.

I beslutsunderlaget skriver trafikkontoret att utbyggnaden av pendlingsstråket kommer att resultera i ökad framkomlighet, minskad trängsel och en säkrare trafikmiljö för både cyklister och gångtrafikanter. Målet är att underlätta för cykelpendlare. Den breda trottoaren ska möjliggöra omcyklingar och säkra möten.

Finns tillräckligt med plats för en så bred trottoar?

– Ja, trafikkontoret har gått igenom området och gör bedömningen att förslaget går att genomföra, säger Daniel Helldén.

I tjänsteutlåtandet står att korsningarna vid Lövåsvägen och Smedjevägen får upphöjningar som ska leda till sänkta hastigheter. Sträckan Kvarnbacksvägen-Flygplatsinfarten berörs inte eftersom den redan i dag anses var i ett tillräckligt bra skick. Om trafiknämnden godkänner förslaget går det vidare till kommunfullmäktige. Själva ombyggnaden väntas pågå 2017-2018.

Oppositionen är i huvudsak positiv till utbyggnaden på Ulvsundavägen, enligt Cecilia Brinck (M), vice ordförande i trafiknämnden. Men hon ifrågasätter kostnadskalkylerna för projektet.

ANNONS

– Det blir mycket dyrare än vad man ursprungligen tänkt. När man gör felaktiga prognoser blir det besvärligt för oss politiker som har ett ansvar gentemot medborgarna att hålla budget, säger hon.

Daniel Helldén svarar att det alltid måste finnas vissa felmarginaler i beräkningarna.

– Det är otroligt dyrt att flytta på befintlig infrastruktur. I det här fallet ska kantstenar och belysning flyttas vid en mycket trafikerad väg, säger han.

Vid samma möte i trafiknämnden kommer ett inriktningsbeslut upp om att bygga bättre cykelbanor på ytterligare åtta platser, däribland Bällsta bro. Men dessa projekt har man inte kommit lika långt med.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Bromma direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.