ANNONS

Bredare trottoarer på Vasagatan

Fler träd och bredare trottoarer. Men fortfarande kommer gatan att domineras av kontor och hotell.
Fler träd och bredare trottoarer. Men fortfarande kommer gatan att domineras av kontor och hotell.
Nu är planen för hur Vasagatan ska bli trevligare klar. Det blir mer plats för fotgängare och gatuserveringar. Fler träd. Samtidigt blir det svårare att parkera och trögare för bilar och bussar att ta sig fram.
ANNONS

Vasagatan är i dag en bullrig och stökig gata som få söker sig till annat än för att använda den som genomfartsgata. Men innan rivningarna i Klara var den en av stans paradgator.

Både staden och fastighetsägarna vill försöka göra den mer attraktiv, något vi skrev om när vi kopplade ett grepp på gatans historia och framtid för sex veckor sen.

Skönhetsrådets Henrik Nerlund hade då vissa tvivel på att det går att skaka liv i Vasagatan om det inte samtidigt kommer fler bostäder till rimliga priser.

Just det finns det ännu inga tecken på.

Men förbättringar blir det likväl. Trafiknämnden väntas på torsdag anta ett förslag som ska göra gatan trevligare.

I korthet blir det så här:

• Trottoarerna söder om Gamla Brogatan breddas. Då blir det plats för fler uteserveringar.

• De flesta träd är i dåligt skick och måste fällas. Men nya planteras och då fördubblas antalet från dagens 30 till uppåt 70.

• Cykelbanorna avgränsas från gatan med kantsten och vid busshållplatserna ska de gå bakom kuren för att det ska bli så säkert som möjligt.

ANNONS

• Breddad cykelbana på Östra Järnvägsgatan.

• Nya cykelbanor vid Vasaplan och vid Norra Bantorget.

• Bättre belysning.

• Parkeringsförbudet gör om till stoppförbud. Det blir svårare att stanna med bilen på gatan.

• Under rusningstid får bil- och busstrafiken det trögare med risk för köer söderut på Vasagatan och västerut på Mäster Samuelsgatan.

Omgörningen ska vara klar 2019 och går på 85 miljoner kronor. Fastighetsägarna på gatan bidrar med 18 miljoner.