ANNONS

Brev blev räddning för Spårväg syd

Brevet från Huddinges politiker gav effekt.

Landstinget fortsätter med Spårväg syd som planerat.

– Det känns bra att projektet är på rätt spår igen, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M).
ANNONS

Nyheten om att landstinget ifrågasatte projektet Spårväg syd slog ned som en bomb för politikerna i Huddinge. Anledningen till att man vill ompröva projektet var landstingets kommande besparingar.

Landstingsfullmäktige hade beslutat att investeringar motsvarande sex miljarder kronor behöver sparas under den kommande femårsperioden.

Det ledde till att kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist och kommunalrådet Malin Danielsson (FP) skickade ett brev till trafiknämnden, där de vädjade om att Spårväg syd skulle få fortsätta som planerat.

Med i brevet fanns även en upplysning om möjligheten att bygga 21 000 bostäder utmed sträckan.

Och det tog skruv.

Förra veckan fick de svar:

– Det var brevet som fick oss att ändra och vi kommer att följa tidplanen som det tidigare har sagts, säger Helena Sandberg, projektledare för Spårväg syd.

Nu håller trafikförvaltningen på att förbereda sig för att gå ut på samråd under hösten.

– Vi hade inte beslutat att vi skulle lägga ner projektet, utan det var ett förslag om att avbryta för att spara, säger Helena Sandberg.

ANNONS

Beslutet att fortsätta som planerat har sänkt Daniel Dronjak Nordqvists axlar.

– Det känns bra att Spårväg syd är på rätt spår igen. Det här tyder på att de regionala företrädarna börjar förstå vilka möjligheter Huddinge har. Det är ett positivt besked och det här visar att vi behöver berätta mer om Huddinges utvecklingsmöjligheter, säger han.

Fakta

Sträcker sig genom söderort

Spårväg syd är en spårväg som ska sträcka sig mellan Flemingsberg och Älvsjö.

Spårvägen är tänkt att passera knutpunkter som Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen.

Längs sträckan kan 21 000 bostäder byggas.

Källa: landstinget