Min lokala hjälte

Brevbärarna utrustas med larm efter hoten

Postutdelningen på Terapivägen i Flemingsberg avbröts efter trakasserier och hot mot brev­bärarna.

Nu är utdelningen igång igen – med höjd säkerhet.

Den 22 maj stoppade ­Postens skyddsombud utdelningen av post i 39 trappuppgångar på Terapivägen i Flemingsberg. ­Brevbärare hade blivit hotade och ­trakasserade av personer när de gått på adressen.

– Det handlar om allvarliga hot, sa Erik Fogelström, utvecklingschef för Posten region syd till Lokaltidningen Mitt i i slutet av maj.

Enligt närpolisen ska det emellertid i ungefär ett år ha ­förekommit allmänna trakasserier som till exempel glåpord och att någon hällt ut matolja i trappen för att brevbäraren skulle halka.

Efter stoppet fick de boende ta sig från Flemingsberg till ett utdelningskontor på Sjödalsvägen i Huddinge för att hämta sin post, något som framför allt äldre reagerade kraftigt på då det kunde bli långa sträckor att gå.

– Men vi har också många människors förståelse för ­situationen, säger Erik Fogelström.

Den 12 juni kom utdelningen av post igång igen på Terapivägen. Posten hade dessförinnan svarat Arbetsmiljöverket hur säkerheten för brevbärarna ska höjas.

– Mig veterligen har inget hänt sedan vi började dela ut posten varje dag igen. Vi har haft en hotbild och det är väl kanske fortfarande en hotbild. Men nu är det lugnt på den fronten, säger Erik Fogelström.

Den höjda säkerheten innebär bland annat att brevbärarna nu är utrustade med direktlarm som de kan utlösa om de känner sig hotade. Men de jobbar också tätare tillsammans i området.

– Vi håller kontinuerlig kontakt med Posten och åker till området så ofta som möjligt, säger Anna Schelin som är polis i Huddinge.

Fram till den sista augusti fortsätter Posten med den utökade säkerheten.

– Då avgör vi hur vi ska göra i fortsättningen, säger Erik Fogelström.

Samtidigt diskuterar nu Posten hur framtidens ­postutdelning ska gå till med bostadsbolaget Huge och två bostadsrättsföreningar.

– Vi för en dialog för att hitta en långsiktig lösning på problemet, säger Erik Fogelström.

I nybyggda flerfamiljshus är det i dag vanligt att samla alla brevlådor på ett och samma ställe dit de boende går för att hämta posten. Då behöver brevbärarna inte gå till varenda dörr för att leverera. Kanske är det framtidens lösning även på Terapivägen.