Breviksfamiljer tar ny strid mot Tyresö

Kommunens fastighetsköp på Fasanvägen ute på Brevik är det som de två drabbade paren hoppas på ska få kommunen att ändra sig.
Kommunens fastighetsköp på Fasanvägen ute på Brevik är det som de två drabbade paren hoppas på ska få kommunen att ändra sig.
Trots miljonförluster efter fastighetsköp på Brevik och ett misslyckat stämningsförsök i tingsrätten ger två familjer inte upp hoppet om att till sist få ersättning av Tyresö kommun.

Men kommunen står fast vid sitt nej - trots nya argument.

Under flera år meddelade företrädare för Tyresö kommun husköpare i Östra Tyresö att det fanns möjligheter att bygga 120 kvadratmeter stora hus, även om detaljplanen bara medgav 50 kvadratmeter. Fick man grannarnas godkännande och byggde man enligt kommunens anvisningar var det fritt fram.

Praxisen fanns beskriven på kommunens webbsida och det var också den information som mäklare i Tyresö fick.

Men 2011 tog det tvärt stopp, efter krav från länsstyrelsen. Över 40 familjers husdrömmar krossades och många sålde med förlust.

Två familjer bestämde sig dock för att försöka få upprättelse och stämde Tyresö kommun på sammanlagt 1,3 miljoner kronor. Men tvisten som avgjordes 2014 slutade med förlust. Utöver sina tidigare dåliga husaffärer tvingades familjerna att betala kommunens rättegångskostnader på nära en miljon kronor.

Nu hoppas de, med stöd från två sakkunniga att Tyresö kommun ska ändra sig. Tillsammans har de grävt fram ett exempel från 2009. Kommunen gav då två fastighetsägare på Brevik bygglov, men hade missat att ge alla grannar tillfälle att yttra sig. I det här fallet ansåg kommunen att paret lidit sådan skada och levt i ovisshet så pass länge att det enda rätta var att köpa ut dem för 2,4 miljoner kronor och även ersätta dem för alla omkostnader i samband med bygglovet.

– Vi anser att det här är relevant för de här familjerna eftersom även de levt i ovisshet på grund av kommunens agerande. Enligt den kommunala jämställdhetsprincipen är kommunen skyldig att behandla alla kommuninvånare lika, säger en av de sakkunniga, en arkitekt som är specialiserad på bygglovsfrågor.

De sakkunniga, som vill vara anonyma för att inte bli nerringda av andra i behov av hjälp, är övertygade om att familjerna förlorade i tingsrätten för att deras juridiska ombud inte var tillräckligt insatt i den aktuella lagstiftningen.

Tyresö kommun står dock fast vid att tvisten redan avgjorts och att det inte finns mer att säga i ärendet.

– Jag är inte förvånad över att vi vann. Man kan nämligen inte stämma en kommun för något som från början varit olagligt, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö.

Men andra fick ju de här olagliga byggloven?

– Tyvärr spelar detta ingen roll för det juridiska avgörandet.

Och kommunens agerande på Fasanvägen?

– När ett skadeståndsärende en gång avgjorts kan man inte komma en gång till. Om vi plötsligt skulle ge de här familjerna pengar har vi ett helt livsfarligt prejudikat som gör att vi måste lämna skadestånd till fler. Det skulle vara mycket illa för oss.

Men vad tycker du rent moraliskt?

– Det kvittar vad vi tycker. Frågan är avgjord.

Fastighetsaffärerna på Brevikshalvön har hittills kostat de två familjerna 1,1 miljoner, respektive 1,3 miljoner kronor.

– Det är bara så det är. Vi har lärt oss hur rättsväsendet fungerar. Vi har blivit orättvist behandlade, men får ändå inte rätt, säger en förälder i en av de drabbade familjerna.