Brevlådor på väg försvinna

STOCKHOLM 20 procent av alla brevlådor har försvunnit sedan 2008, enligt en rapport från myndigheten Trafikanalys. Minst antal utlämningsställen finns i Uppsala och Stockholm.