(rubrik saknas)

Alexander, 18 år, och hans pappa Patrik Tikka framför polisens avspärrning. På andra sidan står Alexanders Volvo som de renoverat under sommaren och som nu skadats i branden.
Alexander, 18 år, och hans pappa Patrik Tikka framför polisens avspärrning. På andra sidan står Alexanders Volvo som de renoverat under sommaren och som nu skadats i branden.
Fakta

Brinnande däck ger rökgaser

Däck brinner bra och rökgaserna från däcken är mycket giftiga och orsakar ofta höga svarta rökmoln.

Garage som har minst två plan under mark och en sammanhängande yta som är större än 2 000 kvadratmeter är tillsynsobjekt för brandförsvaret.

Det nya varmgaraget i Täby centrum är utrustat med både brandlarm och sprinklersystem.

Kallgarage har sällan brandlarm installerade.

Källa: Storstockholms

brandförsvar