ANNONS

Nytt besked från Lidingö stad: Ingen brist på äldreboenden

Genrebild.
Behovet av särskilda boenden för äldre förväntas vara täckt på Lidingö framöver.
Nästan hälften av landets kommuner har brist på äldreboenden, rapporterar SVT.
I en enkät från Boverket uppgav Lidingö stad att behovet för tillfället är fyllt men att man det kommer att vara brist på äldreboenden om fem år. Nu kommer staden med nya besked.
ANNONS

Nästan hälften av Sveriges kommuner har brist på äldre- och demensboenden, rapporterar SVT som hänvisar till Boverkets årliga enkät.

127 av de 280 kommuner som svarat på enkäten bedömer att de har för få särskilda boenden för äldre, vilket är 11 kommuner fler än förra året.

”Läget är gynnsamt”

I enkäten uppgav Lidingö att behovet av särskilda boendeformer för äldre inte skulle vara fyllt om fem år. Men i ett mejl till Mitt i Lidingö tar man nu tillbaka den uppgiften.

”Det korrekta är att det inte råder någon brist på äldreboenden på Lidingö. Inte i dag och inte heller om fem år. Vi gör kontinuerligt prognoser på hur utvecklingen ser ut då det gäller äldreboenden och för Lidingös del är läget gynnsamt.”, skriver Lotta Wigen, chef för omsorgs- och socialförvaltningen och Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Den 1 januari i år ska det inte ha funnits några outhyrda eller osålda seniorbostäder på Lidingö, enligt enkäten.

Fakta

Vad räknas som särskilda boendeformer för äldre?

Det är kommunen som har ansvar för att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.
Det framgår av 5 kap 5 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). För att kunna bo i särskilt boende krävs en biståndsprövning och ett beslut av kommunen.
Källa: Boverket