ANNONS

Brist på avgiftningsplatser gör fler hemlösa

hemlöshet
Antal hemlösa som lever "på gatan" har ökat med 400 personer eller 130% sedan 2011.
Frälsningsarméns nya lägesrapport över hemlösheten i Sverige visar att bristen på avgiftningsplatser är en bidragande orsak till att fler hamnar i hemlöshet.
De ser också att allt fler unga söker hjälp på deras akutboenden.
ANNONS

Heroinmissbruket har ökat bland de hemlösa i hela landet enligt Frälsningsarméns nya lägesrapport över hemlösheten i Sverige.

Bristen på avgiftningsplatser är en bidragande orsak till att fler hamnar i hemlöshet.

Situationen för Sveriges runt 6 000 akut hemlösa är fortsatt tuff. Frälsningsarméns personal och kuratorer vittnar om att droganvändandet ökat och att de ser en ökad andel av återfall till missbruk, vilket leder många in i hemlöshet.

Det flödar av droger både i storstäder och mindre städer idag

Per-Uno Åslund

– Det flödar av droger både i storstäder och mindre städer idag. Det är billigt med heroin, som är en snabbt beroendeframkallande drog, och lätt att få tag på,  säger Per-Uno Åslund, metodstöd för sociala institutioner på Frälsningsarmén.

På Frälsningsarméns sociala center i Hornstull i Stockholm uppskattar verksamhetschef Bodil Nilsson att  85 – 90 procent av besökarna har någon form av missbruksproblem.

Brist på avgiftningsplatser

Om fler fick möjlighet att ta tag i sitt missbruk skulle det bli lättare att lösa deras boendesituation menar Frälsningsarmén.

– Det är svårt att få in personer på avgiftningsvård idag. Det råder stor brist på resurser hos dem som bedriver avgiftningsvård och det finns inte plats för alla behövande, säger Per-Uno Åslund.

det finns inte plats för alla behövande

ANNONS

Per-Uno Åslund

De som missbrukar intar idag även större mängder och är i avsevärt sämre skick än för några år sedan, enligt Frälsningsarmén.

De ser även att allt fler yngre söker hjälp hos dem. I en del fall har de som sökt hjälpt varit yngre än den lägsta åldersgräns man har på akutboenden.

Personalen möter också fler och fler kvinnor som söker hjälp, även de är ofta missbrukare.

Fakta

Fakta om hemlöshet

  • 24 000 barn har föräldrar som lever i hemlöshet (ökning med 60% sedan 2011)
  • 64% av de hemlösa är män (en minskning)
  • Andelen kvinnor som lever i hemlöshet ökar. (900 fler än år 2011)
  • 33 000 lever i någon form av hemlöshet
  • Antal hemlösa som lever ”på gatan” har ökat med 400 personer eller 130% sedan 2011
Källa: Socialstyrelsens (rapport november 2017)