ANNONS

Brist på gravplatser i Upplands Väsby

Eds kyrka i Upplands Väsby kan få brist på gravplatser.
Eds kyrka i Upplands Väsby kan få brist på gravplatser.
"Platsbristen är ett faktum", säger Christofer Wilson, kyrkoherde i Eds församling.
"Platsbristen är ett faktum", säger Christofer Wilson, kyrkoherde i Eds församling.
Christofer Wilson, kyrkoherde i Eds församling.
Christofer Wilson, kyrkoherde i Eds församling.
Om tio år kan det vara svårt att få en begravningsplats för kista i Upplands Väsby. I Hammarby församling håller platserna redan på att ta slut.
ANNONS

För att kunna erbjuda gravplatser har Hammarby församling varit tvungna att hänvisa de sökande till Eds och Frestas församlingar, där läget ser bättre ut för stunden. Men det kan i längden leda till att det blir fullbelagt även hos dem.

– När det gäller kistgravar så är det ganska fullbelagt hos oss. Det är i befintliga familjegravar som det finns några platser kvar. För de få kistgravar som finns har vi regeln att personen måste varit folkboförd inom Hammarby församling. För urngravar ser situationen bättre ut, säger Peter Rapp, kanslichef på Hammarby församling.

En orsak till platsbristen i Hammarby församling är att markförhållandena ser olika ut på kyrkogården.

– Några gravar är återlämnade, men de måste först vila i 25 år. Förmultningsprocessen kan ta olika lång tid. I sandjord förmultnar kvarlevorna på ett snabbt sätt. Men i lerjord går det långsammare. Det blir som när Vasa-skeppet låg under vattnet. Förmultningsprocessen blir väldigt långsam, berättar Peter Rapp.

Uppvaktat kommunen gemensamt

För ungefär ett år sedan gjorde Hammarbys-, Eds- och Frestas församlingar en gemensam framställan till kommunen om att det behövs nya ytor för gravar. Om kommunen växer till 63 000 personer fram till år 2040 är församlingarna beroende av att kommunen avsätter mark för gravplatser. De har därför uppmärksammat kommunen på att de behöver kommunens hjälp.

– Kyrkogårdar är en fråga som berör alla medborgare. Det är också därför den är skattefinansierad. Vi har inte fått någon konkret respons på vår framställan än men hoppas förstås på det, säger Håkan Simonsson, kyrkoherde i Fresta församling, som för tillfället har god tillgång på gravplatser både för urnor och kistor.

Även Eds församling kan fortfarande erbjuda både urn- och kistbegravningar, men ser det inte som en självklarhet i framtiden.

– Platsbristen är ett faktum. Om femton år kommer vi kanske inte att kunna erbjuda kistbegravning på Eds kyrkogård. På Hammarby tog den möjligheten slut redan förra året. Det vore önskvärt att kommunen var lite tydligare i översiktsplanen hur begravningsplatserna ska lösas i framtiden, säger Christofer Wilson, kyrkoherde i Eds församling.

Kommunen svarar att de vet att det finns ett behov av en ny yta för begravningsplats, men det kräver ytterligare utredning kring markförhållandena på de tänkbara områdena. Hammarby församling har utrett möjligheterna att bygga ut kyrkogården i riktning mot Speedwaybanan.

ANNONS

– Vi har tagit hjälp av hydrogeologer för att ta reda på hur vattenmagasinen ser ut där, så att det inte ska drabba sjön Fysingens vatten. De menar att det skulle kunna vara en möjlig placering. Eftersom det handlar om kommunal mark har vi skickat in en förfrågan till kommunen om det finns intresse från deras sida att anlägga en ny gravplats där, säger Peter Rapp i Hammarby församling.

På den ytan skulle det gå att få fram 1500 till 2000 nya gravplatser, vilket skulle rädda platsbristsituationen i Hammarby församling.

– I längden hjälper det även Frestas och Eds församlingar, menar Peter Rapp.

ANNONS