Stor brist på hundar hos Stockholmspolisen

Brist på känsliga nosar.
Bristen på polishundar i Stockholm kan få allvarliga konsekvenser.
Stockholmspolisen har brist på tränade­ hundar.
– I slutändan kan det leda till att vi inte hittar ett barn eller en bärplockare i tid, säger Peter Holmström på specialsökhundsenheten.

Just nu har Stockholmspolisen ett 60-tal hundar i tjänst eller under utbildning. Fem hundförare står dock utan arbetskamrat.

– Det är jättesvårt att hitta lämpliga- hundar, säger Peter Holmström, chef på Stockholmspolisens enhet för special-sökhundar.

Allt färre privata uppfödare

Polisen köper en tredjedel av sina hundar från Försvarsmakten, som bedriver- avel på tjänstehundar, och resten från privata uppfödare. Allt färre privata uppfödare avlar dock på tjänste-hundar.

– Jag har en känsla av att man inte tycker att man får betalt. Det lönar sig inte. Det kanske jag inte borde säga, men polisen skulle betala bättre, säger Peter Holmström.

Ett konkret förslag är att införa ett bonussystem som skulle göra det mer attraktivt att föda upp tjänstehundar.

I dag köper polisen unghundar för ett förhållandevis lågt pris och utbildar vidare. Alla hundar går inte hela vägen.

– En idé är att uppfödaren skulle kunna- få en bonus om hunden verkligen blir en tjänstehund, säger Peter Holmström.


”Att en biltjuv kommer undan kan man överleva, men inte när det gäller att hitta människor i nöd”.


Peter Holmström.

Peter Holmström, chef för Stockholmspolisens enhet för specialsökhundar.

Bristen på polishundar i Stockholm kan få allvarliga konsekvenser för allmänheten varnar han.

– Hundbristen gör att vi har en minimi-bemanning. Jag talar inte om vad den ligger på. Men vi har svårt att ens få till den ibland, säger han.

Ett mardrömsscenario är att det är smällkall vinter och två personer är försvunna- samtidigt.

– Att en biltjuv kommer undan kan man överleva, men inte när det gäller att hitta människor i nöd. I slutändan kan det leda till att vi inte hittar ett barn eller en bärplockare i tid, säger Peter Holmström.

 

Sökhundarna sparar enormt mycket tid och pengar åt polisen. Bränder- är ett bra exempel, menar- Peter Holmström.

Vid misstanke om mordbrand letar polisen efter acceleratorer, det vill säga ämnen som används för att anlägga bränder.

Medan polisens tekniker skottar upp askan lite i taget och tar prover, vilket kan ta en veckas arbete eller mer, kan hunden söka igenom en byggnad på ett fåtal timmar.

Hunden är även överlägsen när det kommer till att hitta människor som befaras ha omkommit i våldsamma bränder.

– Ofta rör det sig om så små partiklar att inte ens polisens tekniker på plats hittar dem. Det kanske bara är en liten, liten kota kvar, säger Peter Holmström.

Läs mer: Hundarna som rensat Stockholm på ”runkpellar”

Fakta

35 försvunna personer hittades ifjol

Stockholmspolisens hundenhet hade förra året omkring 5000 uppdrag.

650 gärningsmän greps, oftast efter spårning i direkt anslutning till brottet.

1300 uppdrag var narkotikarelaterade. Totalt spårades 100 kilo narkotika fördelat på 600 beslag upp, alltifrån små påsar till den stora väskan.

Omkring 100 uppdrag rörde försvunna personer. Ett 20-tal hittades vid liv, 15 hittades avlidna i vatten, på brandplatser och i terrängen.

En jämförelse med 2015 är svår att göra eftersom polisen då genomförde sin största omorganisation på 50 år.

I samband med övergången från separata uppföljningssystem till ett gemensamt för hela landet missades det att redovisa visa uppdrag, samtidigt som andra bokfördes dubbelt.