Akut brist på kistgravplatser i Botkyrka

På Lilla Dalens begravningsplats besöker Lillian Petrovic sin sons gravplats.
På Lilla Dalens begravningsplats besöker Lillian Petrovic sin sons gravplats.
På Lilla Dalens begravningsplats besöker Lillian Petrovic sin sons gravplats.
På Lilla Dalens begravningsplats besöker Lillian Petrovic sin sons gravplats.
Tusentals ljus tänds på kyrkogårdarna och begravningsplatserna i Botkyrka och Salem under allhelgonahelgen.
Men i Botkyrka församling skulle de kunna vara ännu fler.
– Vi har akut brist på kistgravplatser och måste tacka nej till personer från andra församlingar, säger kyrkogårdschefen Camilla Rasmussen.

Under Allhelgonahelgen strömmar anhöriga och vänner till kyrkogårdar och begravningsplatser för att minnas personer som gått ur tiden. Ingen annan dag på året är det lika vanligt som just den här helgen. Och det blir allt vanligare.

– Jag har jobbat här i 36 år och det har ökat gradvis. Det är mycket ljus och mycket folk. Nu är det ljus på nästan alla gravar, även vid de som vanligtvis inte får besök, säger Sören Lindblom som är kyrkogårdsföreståndare i Salem.

Det är mycket, mycket tråkigt

Camilla Rasmussen, kyrkogårdschef

Akut brist på gravplatser

I både Botkyrka- Grödinge- och Salems församlingar klarar man det lagstadgade kravet på kremering eller kistbegravning inom 30 dagar. I Botkyrka församling finns dock ett annat problem. Det är akut brist på gravplatser för kistor. Situationen är så illa att kyrkogårdsförvaltningen tvingas säga nej till personer från andra orter i Sverige, exempelvis Södertälje, när det finns önskemål om gravsättning med kista i Botkyrka.

– Det är mycket, mycket tråkigt, säger Camilla Rasmussen som är kyrkogårdschef i Botkyrka.

Skillnad mellan Botkyrka och Salem

Kistgravsättningar är vanligare i Botkyrka än i många andra kommuner i Stockholms län. Var fjärde gravsättning i Botkyrka sker i kista medan det förra året i Salem låg på cirka 10 procent.

– Vi har många invandrare här i Botkyrka som vill ha kistbegravning, säger Camilla Rasmussen.

 Lillian Petrovic vid sin sons grav på Lilla Dalens begravningsplats i Botkyrka.

På Lilla Dalens begravningsplats som ligger mellan Tumba och Alby möter vi Lillian Petrović. Hennes son dog för drygt två och ett halvt år sedan och begravningsceremonin ägde rum i kapellet här.

Önskar begravning i kista

– Över hundra personer var här. Alla fick inte plats inne. Jag vill också bli begraven i kista. Det känns konstigt med kremering, säger Lillian Petrović.

Snart slut på platser

Kistgravplatserna är snart slut enligt kyrkogårdsförvaltningen. Det finns dock planer på nya kistgravplatser i Botkyrka, vid Botkyrka kyrka. En detaljplaneprocess är i gång.

– Vi hoppas att det går fort att få fram, men sådant här tar tid, säger kyrkogårdschefen Camilla Rasmussen.

Minneslund vanligast i Salem

I Salem är det allra vanligaste att den sista vilan förläggs till minneslunden – bara cirka 10 procent ville ha en kistbegravning förra året. Vid Salems kyrka har det dock inte varit några kistbegravningar sedan början av 1900-talet på grund av Stockholms Vattens skyddsområde, och urnsättningar sker bara i befintliga familjegravar. Någon brist på gravplatser är det dock inte vid  Säby begravningsplats.

– Det är utmed E4:an som vi kan växa, men vi klarar oss än ett tag. I vinter kommer vi dock att göra fler askgravplatser, säger Sören Lindblom.

”50 kvar”

Vid Botkyrka kyrka är det också svårt att få plats. Här sker också bara gravsättningar i befintliga familjegravplatser.

– Vi har endast cirka 50 kistgravplatser kvar vid Lilla Dalen. Tullinge kyrkogård har nya lediga urngravar, en minneslund och en askgravlund, säger Camilla Rasmussen.

 

God tillgång i Grödinge

Desto bättre ser det ut i Grödinge församling. Här finns plats för både kistgravplatser, urngravplatser och minneslund.

– Det ser inte ut som att vi ska behöver bygga ut än på många år, säger kyrkoherden Ingmarie Åsblom.

”Folk stannar länge”

Nu ser hon fram emot allhelgonahelgen.

– Det brukar vara mycket folk. Folk kommer redan på fredagen och på lördagen är kyrkan öppen klockan 10-18. Folk stannar här länge, säger kyrkoherden.

Var fjärde begravning i kista

Botkyrka församling

Kistbegravningar: 25 proncent

Urngravplatser 30 procent

 Askgravplatser:  29 procent

Minneslund: 10 procent

Askgravlund: 6 procent

Fördelningen i Botkyrka församling i procent.