Brist på behöriga lärare till skolstarten

Inför skolstarten har många av öns rektorer arbetat in i det sista för att hitta behöriga lärare.

På Hersby gymnasium har var sjunde lärare slutat.

Från och med 1 juli i år krävs giltig lärarlegitimation för att en lärare ska få sätta betyg och bli tillsvidareanställd. De nya kraven har orsakat en del huvudbry för Lidingös skolor inför höstterminen. Veckan innan skolstart fanns fortfarande ett 15-tal lärartjänster utlysta på ön.

– Det är kärvare i år att få tag i behörigt folk än det har varit tidigare. Vi har haft fler vakanser och rektorerna har också sagt att det är färre sökande på tjänsterna. Fler går i pension och elevkullarna ökar i grundskolan så visst märks det att det har blivit svårare, säger Per-Åke Henriksson, chef för utbildningsförvaltningen.

Mitt i Lidingö tidning har tidigare skrivit om hur lärare lämnar Lidingö för mer välbetalda jobb och bättre villkor på andra sidan bron. Under året har 38 anställda i förskolan och grundskolan sagt upp sig eller gått i pension, enligt Lärarförbundet.

– Det är en peak nu, så här har det inte sett ut genom åren. Vi vet att många har sagt upp sig på grund av dåliga löner och sämre arbetsmiljö. Det är oerhört pressat när man skär ner på olika områden inom skolan, säger Berit Norman, huvudskyddsombud för Lärarförbundet på Lidingö.

På Hersby gymnasium har 10 av de runt 70 lärarna slutat.

– Vi ska starta terminen med tio nyanställningar och har fortfarande inte fyllt alla platser. Vi har en rektor som slutar, sex lärare som sagt tack och adjö och fyra pensionsavgångar på det. Det är ovanligt att det är så pass många och det är klart att det skapar oro, säger Johan Lundgren, lärare på Hersby och huvudskyddsombud för Lärarnas riksförbund.

Utbildningsförvaltningen lägger upp ett register över hur många som har lärarlegitimation. Det ser sämst ut inom matematik, NO-ämnen och teknik.

Räknar man samman alla lärares olika procentandelar blir det sex heltidstjänster inom de ämnena som står utan behöriga lärare.

– Där finns det brister i behörigheten. Högskoleverket har inte heller lyckats med att få ut legitimationer i tid utan många har väntat väldigt länge. Men totalt sett är det ändå inte särskilt alarmerande på Lidingö och till nästa år kommer det här att flyta på ett helt annat sätt, säger Per-Åke Henriksson.

I veckan börjar lite drygt 600 barn på Lidingö i förskoleklass. Nästan lika många börjar i årskurs 7 och av dem ska ett 100-tal byta skola.

Fakta

Öns populäraste grundskolor

Flest sökande till förskoleklass 2015:

Torsvik: 71

Christinaskolan: 64

Rudboda: 61

Ljungbacken: 56

Här får flest 6-åringar nej till sitt förstaval:

Christinaskolan: 23

Torsvik: 13

Klockargården: 11

Källa: Lidingö stad