Brist på särskilt stöd granskas

Söderort En skola granskas av Skolinspektionen efter en anmälan från en mamma som anser att hennes son under flera år inte har fått det särskilda stöd han haft rätt till.

Hon är bland annat kritisk till att skolan har dragit ner på pojkens specialundervisning och att skolan inte har gjort åtgärdsprogram.

Nu ska Stockholms kommun och rektorn svara på frågor om situationen.