Brist på träningstider trots nya idrottshallar

Bristen på halltider gör att idrottsklubbar tvingas säga nej till unga som vill vara med.
Bristen på halltider gör att idrottsklubbar tvingas säga nej till unga som vill vara med.
Flera nya idrottshallar är på gång i Sollentuna. Men just nu är läget akut – och frågan är om de nya byggena räcker för att lösa hallbristen.

Lokaltidningen Mitt i har pratat med flera föreningar i kommunen och bilden är entydig: Idrottshallar behövs och det helst i dag.

– Ett tag trodde vi föreningar att halltiderna gick till andra idrotter. Men nu har vi insett att det är hallbristen som är enorm. Det behövs tio nya hallar, säger Jeanette Ifwer Kjellberg, sportchef i Sollentunagymnasterna.

– Vi har alldeles för få hallar. Vi skulle med lätthet kunna ta emot 200 ungar till om det fanns fler halltider, säger Marie Lienzén, kassör i Rotebro IS innebandyklubb.

Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, tycker att föreningarnas kritik delvis är orättvis.

– Jag tycker man överdriver när man pratar om kris, vi har utmaningar och vi är igång med eller i planeringsfasen av sju nya idrottshallar. Jag förstår att det är tryck på klubbarna, men vi kan inte bygga i annan takt än vad vi gör i dag.

Marie Lienzén anser att den nuvarande situationen är ohållbar i längden och tycker inte att kommunen gör tillräckligt.

– Det är ingen förening som är nöjd som det är nu. Det optimala hade varit två hallar per idrott. Vi har träningsgrupper på 30–40 ungdomar som spelar i lilla Rotebrohallen. Då är det omöjligt att ta in fler unga.

En snabbt växande befolkning är en av förklaringarna till hallbristen, menar Magnus Ramstrand, men även svårigheten att kommunen alltid behöver få med sig skolan, som använder hallen dagtid, vid varje nytt hallbygge.

– Jag tror inte att de nya hallarna kommer att lösa hela problemet, men det kommer att minska trycket rejält.

Men borde problem inte ha förutsetts för flera år sedan?

– Jag kan bara hålla med om att det borde ha funnits med i den långsiktiga planeringen. Ur ett längre perspektiv har det inte byggts mycket hallar, men i dag gör vi det.

Fakta

Här byggs hallar

Friidrottshall på Sollentunavallen (klar hösten 2016).

Fotbollshall i Norrviken (klar till årsskiftet).

Edsbergs sporthall (klar hösten 2017).

Sporthall i nya Töjnanskolan (oklar byggstart).

Viby sporthall (oklar byggstart).

Helenelunds sporthall (byggstart tidigast 2018).

Väsjöns sporthall (byggstart tidigast 2018).