Brist på utbildad personal

Bromma Bromma stadsdelsförvaltning har genomfört en stor granskning av fyra privata omsorgsbolag som bedriver hemtjänst i Bromma. Kommunen vill hålla koll på hur väl de privata bolagen sköter sitt uppdrag vad gäller avtal, lagar och föreskrifter.

I Bromma utför bland annat AB Colonia Care, Aurora Omsorg Vialin AB, Legevisitten AB och Hemtjänstkompaniet AB hemtjänst på olika hål. Alla fyra får godkänt men två av bolagen – Legevisitten AB och Aurora Omsorg – behöver mer utbildad personal.

I dag har bara 55 procent av de anställda adekvat utbildning till vårdbiträde eller undersköterska. Det är en minskning jämfört med året innan.