Bristande vård för hjärnskadat barn

SOLLENTUNA Ett hjärnskadat barn som skickats för habilitering i Sollentuna efter att först ha behandlats på Astrid Lindgrens barnsjukhus fick inte tillräcklig vård. Den slutsatsen drar Socialstyrelsen efter en utredning.

Orsaken tycks vara bristande kommunikation och att tillräckliga resurser saknades. Verksamheterna är medvetna om bristerna i rehabilitering för barn och uppges därför ha infört en särskild vårdkedja för patienter yngre än sju år.