Bristen på bostäder kan bli ännu värre

Nyheter Det råder bostadsbrist i Upplands-Bro. Och enligt Fastighetsägarnas senaste undersökning ligger kommunen efter i bostadsbyggandet.

Sammanlagt elva detaljplaner har antagits mellan 2009 och 2013 och det går hela 255 kommuninvånare per varje antagen plan – ­vilket placerar kommunen på sämst plats i riket.

Botkyrka och Sundbyberg hamnar strax före med 206 respektive 175 nya invånare per antagen plan.

Enligt Fastighetsägarna behöver det inte betyda att kommunen är sämst i landet på att bygga bostäder – men att bostadsbristen kan ­förvärras i framtiden.