Brister bakom fakturablåsning

Dålig kontroll på vem som betalade fakturor och dålig uppföljning av byggprojekt.

De bristerna bidrog till fakturabluffar för mellan en halv och tiotals miljoner kronor i Botkyrka kommun.

En före detta tjänsteman på samhällsbyggnadsförvaltningen polisanmäldes i höstas, misstänkt för att ha svindlat Botkyrka kommun på drygt en halv miljon kronor. Sedan dess har revisionsfirman EY granskat förvaltningen och nu är man klar.

– Utredningen ser ut att bekräfta våra farhågor. Misstankarna har snarare stärkts, säger Magnus Andersson, samhällsbyggnadschef.

Den ursprungliga misstanken gällde tre fakturor för drygt 500 000 kronor, från ett konsultbolag i byggbranschen som tjänstemannen godkänt. Bolaget finns inte och det är osäkert om något arbete ens har utförts.

Under hösten har härvan växt. Nu gäller misstankarna fakturor för tiotals miljoner och den sträcker sig ända tillbaka till 2008. Fakturorna avser byggkonsulttjänster på flera byggen i Botkyrka.

– Hur många av fakturorna som är brottsliga vet vi inte. Där återstår polisarbete. I bästa fall är det bara de tre fakturorna, i värsta fall är det alla, säger Magnus Andersson.

I fredags blev delar av rapporten tillgängliga och revisorerna kritiserar Botkyrka kommun för brister i hur man hanterar fakturor på byggenheten.

– Det är inte säkert att bristerna är direkt avgörande för att brotten kunde begås, men hade rutinerna fungerat så hade det varit svårare, säger Magnus Andersson.

Fakta

Måste redovisa bättre

Det finns två huvuddrag i kritiken mot samhällsbyggnadsförvaltningen.

Delegationsordningen: Det måste bli tydligare vem som har rätt att fatta beslut och vem som ska göra det i någon annans ställe.

Projektredovisningen: Tjänstemännen måste bli bättre på att redovisa hur det går i byggprojekten – dels löpande för att upptäcka felaktigheter i tid men också i en slutlig avstämning när projektet är klart.