Brister framkom vid inspektion i butik

ROTEBRO Kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet kräver åtgärder efter en inspektion vid en livsmedelsbutik i Rotebro. Vid inspektionen konstaterades bland annat brister i rengöring av kylutrymmen för förvaring av kött. Man kunde även konstatera att det saknades rutiner för personalhygien. Ett handtvättställ vid köttdisken var dessutom trasigt.

Kommunen anser även att livsmedelsbutiken borde kräva kontroller av leverantören av ej förpackade styckfrysta bär.