Brister i kontroll av livsmedel

JÄRFÄLLA Vid en inspektion av Järfälla kommuns livsmedelskontroll i slutet av förra året hittade länsstyrelsen vissa brister, bland annat att kommunen har ofullständiga rutiner som säkerställer den offentliga kontrollens opartiskhet.

Nämnden har omedelbart påbörjat arbetet med att åtgärda detta.