Brister i kontrollen av barns förmögenhet

Överförmyndarnämnden i Nacka får JO-kritik i två fall som rör barns förmögenhet
Överförmyndarnämnden i Nacka får JO-kritik i två fall som rör barns förmögenhet
I två fall gick det snett.
Överförmyndarnämnden i Nacka får nu kritik av JO.
– Ingen har lidit ekonomisk skada, säger Elisabeth Därth (C), nämndordförande.

Överförmyndarnämnden i Nacka hanterar flera ärenden där föräldrar till ännu omyndiga barn med stora ekonomiska tillgångar är skyldiga att redovisa till nämnden hur de förvaltar barnens pengar.

Föräldrarna är skyldiga att lämna ekonomiska redovisningar till överförmyndarnämnden när det handlar om belopp som överstiger åtta basbelopp. Ett basbelopp är 44 800 kronor, i de här två aktuella fallen handlar det alltså om summor på minst  358 400 kronor.

– Det är därför överförmyndarnämnden ska kontroll på pengarna, säger Karl Hägg, föredragande på JO.

Gick snett

I två fall gick det dock snett.

När ett barn blev myndig 2015 skulle föräldrarna ha lämnat in en sluträkning inom en månad, det gjordes dock inte trots påminnelser och föräldrarna fick ett vite på 5 000 kronor.

Föräldrarna hävdade dock att de inte hade fått något föreläggande och JO konstaterade att de handlingar som nämnden skickat inte hade hämtats ut och sedan hade nämnden inte gjort något åt det på ett år. 

Ingen slutredovisning

Nämnden har sedan avslutat ärendet utan kräva in en slutredovisning

”En sådan passivitet kan inte anses förenlig med 7 paragrafen föräldrabalken”, skriver JO.

I ett annat liknande fall tog handläggningstiden över ett och ett halvt år, också det strider mot förvaltningslagen och föräldrabalken.

Ingen allvarlig kritik

Karl Hägg på JO säger att överförmyndarnämnden i Nacka i de här två fallen inte har uppfyllt sina åliggande enligt lag.

– Föräldrarna ska lämna in sluträkning, att barnet har kvar tillgångar. I de här fallen är det ingen allvarlig kritik utan bara kritik, säger Karl Hägg.

I inget av fallen ska pengar ha försvunnit, enligt Hägg:

– Inte vad vi kunnat se.

”Självklart tar vi åt oss av kritiken”

Elisabeth Därth (C), är ordförande i överförmyndarnämnden i Nacka:

– Självklart tar vi åt oss av kritiken.

Elisabeth Därth säger att förklaringen till den bristfälliga handläggningen är att nämnden en period hade många ärenden med nyanlända och inte hann med.

– Men det ursäktar inte. Det viktiga är att ingen har lidit ekonomisk skada.

Vad har ni gjort för åtgärder?

– I dag har vi resurser så det räcker till.

Enligt Elisabeth Därth är det ”väldigt vanligt” att överförmyndarnämnden i Nacka har tillsyn över barn som ärver inom vissa beloppsgränser.

Har något annat barn lidit ekonomisk skada?

– Nej, ingen har lidit ekonomisk skada, det kan jag säga, säger Därth.

Karl Hägg på JO:

– Vi tycker att det är bra på att överförmyndarnämnden i Nacka  vidtar åtgärder när vi påpekar brister vad myndigheten behöver göra bättre.

I vissa fall gör JO uppföljningar. Om det ska ske i det här fallet är inte bestämt, enligt Hägg.