LÄS ÄVEN
Brister i kontrollen av barns förmögenhet