Brister på krogar upptäckta

LIDINGÖ Fyra restauranger brast i bland annat hanteringen av livsmedel när kommunens livsmedelsinspektörer kontrollerade krogar tidigare i somras. En av dem måste åtgärda bristerna snarast.

På en annan krog gjordes kontrollen efter klagomål om misstänkt matförgiftning. Inget som kunde kopplas till det inträffade hittades, men den dåliga hanteringen av mat kan ha bidragit.

På ytterligare en av krogarna hade troligen möss tagit sig in. Musspillning hittades och problemet är allvarligt på grund av smittorisken, enligt inspektörens rapport.